PROTOCOL COVID-19

Dit is het protocol vanuit de brancheverenigingen betreft de rijlessen:

Check vooraf: de rijschoolhouder is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19.

Voorafgaand aan de werkdag dienen werkgevers aan de instructeurs die in dienst of anderszins voor hun rijschool werken de volgende twee controlevragen te worden gesteld:

  1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
  2. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten

De instructeur maar ook de zelfstandige rijschoolhouder dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.

Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit houden en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.

Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht.