Autisme

Voor alle rijopleidingen

Rijbewijs en Autisme

Wil jij graag je auto rijbewijs (B-rijbewijs) halen en heb je een vorm van normaal tot hoger functionerend autisme, of ben je heel erg onzeker? Bij Verkeersschool Davilore word je door een ervaren rij-instructeur begeleid in het complete traject van de rijopleiding.

Mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen zijn vaak even capabel als ieder ander om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor jou heel goed mogelijk het rijbewijs te halen!

Via Spectrum Brabant heeft Verkeersschool Davilore aanvullende kennis opgedaan voor het begeleiden van leerlingen met een autisme-spectrum stoornis. Bezoek voor meer informatie rijles-en-autisme.nl.